Chuyển phát nhanh

Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

Bắt đầu gửi hàng ngay hôm nay! Tại đây bạn có thể gửi kiện hàng, lấy báo giá chuyển phát nhanh, tìm địa điểm và tìm hiểu thêm về gửi hàng với DHL Express. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với chuyên môn về Hải quan, các giải pháp vận chuyển đa dạng và kiến thức phong phú về chuyển phát quốc tế.

Xem thêm >

Chuyển phát nhanh uy tín

Chuyển phát nhanh uy tín

Hiện nay chúng tôi nhận chuyển phát nhanh cho 63 tỉnh thành trên cả nước với dịch vụ khác nhau như:

Xem thêm >

Các quy định về hàng hóa gửi

I CÁC VẬT PHẨM CẤM GỬI 1) Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh. 2) Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự. 3) Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tực ông cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm >

Chuyển phát nhanh trong nước

Chuyển phát nhanh trong nước

Chuyển Phát Nhanh, phát chuyển nhanh hay giao nhận nhanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và kiện, gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Xem thêm >

Chuyển phát đường bộ

Chuyển phát đường bộ

Vùng 1: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi khu vực Vùng 2: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh. Vùng 3: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi theo các tuyến sau:

Xem thêm >

Chuyển phát nhanh hỏa tốc

Chuyển phát hỏa tốc là dịch vụ NHANH NHẤT có thể của ngành chuyển phát nhanh, công ty Hợp Nhất Sài Gòn đáp ứng mức nhanh nhất đi các tỉnh thành phố, thị xã thuộc trung tâm các tỉnh trên cả nước. Tùy thuộc vào từng khu vực, Quý khách có thể gửi nhanh nhất từ 6 đến 12 giờ hàng

Xem thêm >

Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa

Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa

Bắt đầu gửi hàng ngay hôm nay! Tại đây bạn có thể gửi kiện hàng, lấy báo giá chuyển phát nhanh, tìm địa điểm và tìm hiểu thêm về gửi hàng với DHL Express. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với chuyên môn về Hải quan, các giải pháp vận chuyển đa dạng và kiến thức phong phú về chuyển phát quốc tế.

Xem thêm >