Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

A. BẢNG CƯỚC: (Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các khoản phụ phí).

Đơn vị tính: VNĐ


C. PHỤ PHÍ XĂNG DẦU:

– Mức thu phụ phí xăng dầu là 15% tính trên bảng cước quy định tại Mục A nói trên.

– Mức thu phụ phí xăng dầu sẽ thay đổi theo từng thời điểm công bố.

D. PHỤ PHÍ VÙNG XA:

– Mức thu phụ phí vùng xa là 30 USD++

– Phạm vi áp dụng: mức thu phụ phí vùng xa này được áp dụng đối với các bưu gửi chuyển phát nhanh Quốc tế đến một số nước theo Danh sách các nước áp dụng thu phụ phí vùng xa