Chuyển phát nhanh trong nước

Chuyển phát nhanh trong nước

Chuyển phát nhanh trong nước

Chuyển Phát Nhanh, phát chuyển nhanh hay giao nhận nhanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và kiện, gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Xem thêm >

Chuyển phát đường bộ

Chuyển phát đường bộ

Vùng 1: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi khu vực Vùng 2: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh. Vùng 3: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi theo các tuyến sau:

Xem thêm >